Lyssna Insia

Information om Coronavirus Covid -19 2020-03-12

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktigaste funktioner.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att fler personer upptäcks i Sverige och som smittats av det nya coronaviruset utomlands är mycket hög.

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter, se länkar längst ner.

Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att han eller hon bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Telefonnummer 113 13

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementet, UD

Världshälsoorganisationen, WHO

1177 Vårdguiden

Region Västerbotten

Uppdaterad den 11 mars 2021

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se