Lyssna Insia

Information om coronavirus covid-19 2020-03-18

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att

  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter.
  • UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Hög belastning på 1177 och 113 13

Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser, https://www.krisinformation.se/, https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Liksom tidigare gäller följande

  • Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.
  • Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)
  • Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.
  • Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Telefonnummer 113 13

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Bra telefonnummer

Hög belastning på 113 13 och 1177

Det är mycket hög belastning på både informationsnumret 113 13 och 1177 Vårdguiden vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser: Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.

113 13 – nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ring hit för allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symtom- eller vårdrelaterade.

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit om du har vistats i något av de drabbade områdena eller träffat någon som du vet bär viruset och du själv känner symtom. Ring inte 1177 för allmänna frågor.