Lyssna Insia

Information om coronaviruset 2020-03-25

Påminnelser om viktig grundläggande information om coronaviruset.

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i
arbetet inom samhällets viktiga funktioner. Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

Följ rekommendationer från myndigheterna

 • Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Fundera på om din resa inom landet är nödvändig. Du måste kunna ta hand om dig själv om du insjuknar på ditt resmål. Om du hör till
  en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök.
 • Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Träna gärna men gör det säkert

 • Träna inte om du är sjuk
 • Undvik aktiviteter med närkontakt
 • Byt om hemma
 • Dela inte vattenflaskor
 • Torka av gymutrustning efter användning
 • Träna helst utomhus

Viktigt att skydda de äldre

Till dig som är över 70 år

 • undvik nära kontakter och folksamlingar t. ex i affärer, i kollektivtrafik eller andra offentliga lokaler.
 • du kan ta en promenad och vistas utomhus.

Till dig som vill besöka en släkting eller vän som är över 70 år

 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus.
 • Avstå helt från besök om du känner dig sjuk.

 


Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Uppdaterad den 27 mars 2020