Lyssna Insia

Information om Covid-19 för dig som uppdragstagare

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 som nu sprids i Sverige vill vi informera om hur det kan påverka dig i din roll som uppdragstagare.

Informationen kan komma att uppdateras utifrån nya rekommendationer och nya uppkomna situationer.

Kontakt med handläggare och resurssamordnare

Arbetet på Individ- och familjeomsorgen måste fortgå som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att man ska stanna hemma från arbetet när man uppvisar förkylningssymtom. Så långt det är möjligt kommer arbetet då skötas hemifrån. Utifrån situationen vill vi göra er uppmärksamma på följande;

  • Arbetsuppgifter kan komma att behöva prioriteras, kraft kommer att läggas där det finns störst behov.
  • Besök, samtal eller annat stöd kan tyvärr bli inställda med kort varsel. Det kommer ske färre fysiska möten under en tid framöver. Vi kommer eftersträva att vara så tillgängliga som möjligt via telefon och mejl.
  • Vi ber er avboka ett inplanerat möte om du är sjuk eller känner av symtom såsom feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder, illamående.
  • Vid fysiska besök ber vi er följa Folkhälsomyndighetens instruktioner avseende handhygien och avstånd.

Du som är i riskgrupp och är kontaktfamilj/ kontaktperson

Folkhälsomyndigheten har informerat om att personer över 70 år och övriga som tillhör riskgrupp starkt bör begränsa sina sociala kontakter tillsvidare. Vi uppmanar därför dig/er som tillhör en riskgrupp att kontakta handläggande socialsekreterare för att se om uppdraget behöver anpassa eller pausas.

Du som är familjehem

Vi vet att kontakten med det biologiska nätverket är viktigt för placerade barn och Dorotea Kommuns inställning är att ett umgänge behöver upprätthållas, dock på ett sådant sätt att hänsyn tas till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Således ska umgänget anpassas till att genomföras på ett mindre riskfyllt sätt i det fall barn, familjehem eller biologiskt nätverk är sjuka eller uppvisar något förkylningssymtom såsom feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder eller illamående. Särskild hänsyn behöver tas då barn, familjehem eller biologiskt nätverk bedöms vara i riskgrupp. Mindre riskfyllda sätt kan t ex vara att ses via Skype, telefon eller träffas utomhus för någon aktivitet.

Vid tveksamheter hör av er till handläggande socialsekreterare


Prata med barn om Covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande när du ska prata med barn om Covid-19 och den allmänna smittspridningen:


Var lyhörd och uppmärksam- utgå alltid från barnets tankar och funderingar ställ frågor till barnet och lyssna.

Var trygg inför barnet - Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den inte förs över till barnet då barn påverkas av vuxnas oro.

Informera lagom mycket - Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen har och tar ett ansvar.

Ge barnet hopp- Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att hitta lösningar som gör allt bra igen.

Lugna barnets eventuella oro - Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att släppa tankar som oroar.

Våga prata om jobbiga saker- Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. Våga prata om det som är svårt även om du inte har alla svar på barnets funderingar.

Kom ihåg
Uppmuntra till lek - Även barn behöver en paus från det som pågår just nu.
Behåll vardagliga rutiner - Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet.

Behöver vi veta om familjehemmet är sjuka? Behöver vårdnadshavarna få information?

Lättare symtom behöver vi på Individ- och familjeomsorgen inte informeras om, men om sjukdomen blir av mer allvarlig karaktär eller om ni har fått bekräftat att någon i familjen bär på Covid-19 ska vi informeras. Vi sköter sedan kontakten med vårdnadshavare och informerar dem kring deras barn situation.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Kanske uppstår det frågor inför umgängen eller andra dilemman som vi tillsammans kan resonera kring hur vi på bästa sätt kan lösa.

Uppdaterad den 24 november 2020