Lyssna Insia

Information om kommunens åtgärder med anledning av Coronavirus covid-19

Kommunen har en beredningsgrupp ledd av kommunchefen. Beredningsgruppen sammanträder regelbundet för att ta del av aktuell lägesbild, informera och besluta om åtgärder. Nedan följer de åtgärder vi hittills har beslutat om.

Vi ser till att vår verksamhet ska fungera

• Alla chefer ansvarar för att säkerställa långsiktig bemanning i sin verksamhet.

• Alla chefer planerar för och informerar om att vi, i händelse av smittspridning i Dorotea kommun, kan komma att behöva sänka ambitionsnivån så att enbart de allra viktigaste arbetsuppgifterna genomförs.

• Vi som arbetsgivare kan omfördela arbetsuppgifter inom arbetstagarnas avtalsområden, om personalbrist uppstår i någon samhällsviktig verksamhet eller om verksamheter måste stänga. Frivilliga överenskommelser utöver detta är möjliga.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa smittspridning

• Vi förtydligar att alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra.

• Alla chefer ansvarar för att kartlägga om de har personal, barn, elever eller närstående som varit i något av de områden som folkhälsomyndigheten har angett som riskområden.

• Utifrån den kartläggningen ansvarar alla chefer för att berörd personal stängs av från arbetet, även om de inte uppvisar symptom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

• Ifall ett barn eller elev har varit i område med samhällsspridning ansvarar rektor för kontakt med dess vårdnadshavare.

• Samtliga medarbetare avbokar eller skjuter upp planerade tjänsteresor utanför kommunen som inte är kritiska för verksamheten. I undantagsfall kan tjänsteresor beviljas, men endast efter beslut av chef som ingår i kommunens ledningsgrupp.

• Vi har infört besöksrestriktioner på äldreboenden.

• Anslag om handhygien har satts upp på alla toaletter.

• I simhall har andelen klor ökats i vattnet, dock inom socialstyrelsens rekommendationer.

• Frekvensen av städning har ökats på utsatta ytor.

• Biblioteket har plockat bort förseningsavgiften på alla medier. 

Uppdaterad den 11 mars 2021