Information om nybyggnation av sjukstuga

Den nya sjukstugan/Bergvattengården kommer att drivas i ett samarbete mellan kommun och region.

Detta bygge är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vårdplatserna på sjukstugan. I en avsiktsförklaring som regionen och kommunen tecknade så är det vid Bergvattengården som den nya sjukstugan ska byggas. Sjukstugan finansieras genom ett långt hyresavtal med regionen, vilket finns inskrivet i ett avtal.

Länk till mer information

Uppdaterad den 14 november 2022

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Kommunalråd och kommunstyrelsens
vice ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson, L
goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist, S 
marie-louise.ahlqvist@dorotea.se

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se