Information om Strömboms trädgård

Just nu sker det en hel del arbete i kvarvarande del av Dr Strömboms trädgård. Här kan du läsa mer om vad som händer!

Under 2021 genomförde antikvarier från Västerbottens museum en undersökning av tornet som står där och lämnade åtgärdsförslag på det inför en kommande reparation. Även trädgårdsanläggningen som återstår har inventerats av trädgårdskonsulterna Mariana Mattsson och Reginald Scholz, för undersöka om och i så fall, vilka växter som eventuellt kan vara kvar från trädgårdens blomstringstid. De har även lämnat förslag till åtgärder och fortsätter att vara med i processen att återställa delar av trädgården.

 

I början av sommaren skedde ett första planeringsmöte för att se över de träd som skulle tas ner, samt röja bort sly på området. Genomförandet av detta skedde för några veckor sedan. Detta inför den arkeologiska undersökningen som genomförs just nu. Det ska bli spännande att se om det finns några andra lämningar kvar i den "glömda trädgården"!

 

Detta arbete har till största del finansierats av bidrag för kulturmiljöer från Länsstyrelsen. Kommande planer är att tornet ska restaureras nästa sommar med hjälp av hantverkare specialiserade på denna typ av murning. I höst och vinter kommer det också att planeras för hur trädgården ska se ut och vilka växter som ska finnas där.

 

Strömboms syfte med trädgården

Det var på 1930-talet som doktor Strömbom började anläggandet av sin renässansträdgård, inspirerad av slottsträdgården i Versailles. Kännetecknande för stilen är bl.a. raka linjer, stram struktur med långa perspektiv, murar, terrasser, samt vattenbassänger och fontäner. Hans syfte med trädgården var också att producera ätbart för att stimulera befolkningen till bättre och nyttigare matvanor. Hälsoperspektivet var alltså mycket viktigt. Bärbuskar, potatisland, äpplen och ett specialdesignat tomatväxthus för nyttan – men också en stor samling av 47 olika pioner, rosor och andra blommor för skönhetens och njutningens skull. Dessutom hade doktorn ett tredje syfte: trädgården skulle vara full av lek och äventyr. Den var inte anlagd för hans privata nöjes skull, utan öppen och tillgänglig för hela Doroteas befolkning, särskilt barnen. I bassängerna skulle barnen lära sig att simma, i vallgraven kunde de ro med båtar och klättra upp i tornet och elda i spisarna där. Trädgården var en lekplats för alla – även doktorn. (Ur "Doktor Strömboms trädgård i Dorotea - inventering och förslag till åtgärder" av Mariana Mattson och Reginald Scholz)

 

Vill ni läsa mer om Strömboms trädgård finns boken "Den glömda trädgården : Dr Strömboms Versailles i Dorotea" skriven av Agneta Gustavsson att låna på biblioteket. Eller lyssna på "Jakten på den glömda trädgården" med Agneta Gustavsson på Sveriges Radio. Länk för att lyssna på avsnittet på Sveriges Radio,

 

Vid frågor eller synpunkter:

Linnea Johansson

Kultur och fritidschef

linnea.johansson@dorotea.se

0942-14070

 

Uppdaterad den 14 november 2022

Kultur & Bibliotek

Bibliotekets öppettider:
Se V8-bibliotekens hemsida för aktuella öppettider och mer information om Dorotea bibliotek.

Telefon: 0942-140 78
biblioteket@dorotea.se
__________________________
Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se
Förstebibliotekarie
Lina Forssell
0942-140 64
Jannice Jonsson 
Telefon: 0942-140 79
Marita Olofsson
Telefon: 0942-141 78
__________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se