Information om tillfällig omledning av Järnvägsgatan

Under ombyggnationen av genomfarten väg E 45 genom samhället kommer trafiken på Järnvägsgatan att tillfälligt behöva omledas. Arbeten kommer att utföras i den västra korsningen Järnvägsgatan/E45 Storgatan. Via Nygatan vid busstationen och Skolgatan för att ta sig upp till E45/Storgatan.

Uppdaterad den 29 augusti 2023