Lyssna Insia

Information om vaccination mot covid-1

Information om hur vaccinationen kommer att gå till och hur du bokar tid kommer att finnas på 1177.se. Du kan inte boka tid för vaccination i dagsläget.

När det är dags för fler att vaccinera sig kommer mer information att läggas ut i regionens och kommunens informationskanaler. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. Regionens mål är att så många som möjligt av länets invånare över 18 år ska ha blivit vaccinerade innan sista juni 2021.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. 

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, och du som bor tillsammans med en person som har det.  
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

  • Du som är 60–64 år.
  • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
  • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionen får och när vi får doserna.

Uppdaterad den 8 februari 2021