Information till föräldrar om e-cigaretter (vejp)

Vi ser en ökad användning av e-cigaretter/vejp bland våra ungdomar. Detta är ingen trend enbart i Dorotea, utan generellt i hela landet.

Som förälder eller vuxen i närhet av ungdomar kan du göra skillnad genom att ställa frågor och lyssna till ditt barn. Här hittar du mer information om e-cigaretter (vejp) och om hur du pratar med ditt barn.

Att röka e-cigarett kallas ”vejping”. Men istället för rök, producerar den nikotinhaltig ånga som också innehåller giftiga ämnen och biprodukter. E-cigaretter marknadsförs ofta som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men enligt WHO finns det inga bevis för att det skulle stämma.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Detta gäller även om vätskorna/juicerna är tobaksfria.

Mer information

Läs mer i Länsstyrelsens folder för att få stöd i hur du hjälper din tonåring att vara tobaksfri: Länk till folder från länsstyrelsen. 

Lär mer om e-cigaretter riktat till ungdom på UMO:s hemsida: Länk till information om e-cigaretter

Läs mer på folkhälsomyndigheten, om sambandet mellan snus, e-cigarettar och tobaksrökning: Länk till folkhälsomyndigheten om samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

Kommunens ANDTS-arbete

Kommunen arbetar förebyggande inom ANDTS-frågor genom att stödja och verka för att minska konsumtion av bland annat tobak. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 

Uppdaterad den 14 november 2022