Lyssna Insia

Information till skola och förskola om covid-19

Folkhälsomyndigheten ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Klicka här för att läsa Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Uppdaterad den 11 mars 2021