Lyssna Insia

Informationsträff: Stöd till att söka företagsstöd inom jämställdhet

Behöver Ni som företagare i Västerbotten se över, förbättra eller utveckla ert jämställdhetsarbete? Skälen för en stärkt jämställdhet på arbetsplatsen kan vara många. Utöver bättre lönsamhet är uppfyllandet av lagkrav, förbättrad arbetsmiljö eller att nå bättre möjligheter till rekrytering bara några av fördelarna företaget kan uppnå.

Region Västerbotten erbjuder nu dig som företagare en jättemöjlighet att på plats i Lycksele 23 maj få ta del av konsulter som finns tillgängliga inom jämställdhetsutveckling i företag. Finner Ni och en av konsulterna ett möjligt samarbete vid deltagandet kommer dessutom vi som arbetar med företagsstöd på Region Västerbotten att finnas på plats för att tillgängliggöra och hjälpa dig att direkt kunna skicka in en ansökan om en jämställdhetscheck.

Jämställdhetschecken är ett företagsstöd som finns tillgängligt för alla små och medelstora företag. Stödet är unikt för Västerbottens företag och beviljas med 75 % av konsultkostnaderna med ett högsta möjligt stödbelopp på 150 000 krronor.

Mer information om jämställdhetschecken finns att läsa här!

Tid 23 maj 2019, klockan 13.30 – 16.00

Plats Hotell Lappland, Lycksele

Övrigt Vi bjuder på fika

Information om vilka konsulter som deltar vid träffen kommer att skickas ut till alla anmälda senast 20 maj.

För mer information och anmälan

Tobias Bergström,Region Västerbotten, 070-557 57 31, tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se

 

Uppdaterad den 13 maj 2019