Lyssna Insia

Julgåva till medarbetarna

Dorotea kommun kommer i år att dela ut en julgåva till sina medarbetare i form av ett presentkort för lokala butiker och restauranger.

2020 har varit ett tufft år på grund av Coronapandemin. Kommunens medarbetare har axlat ett stort ansvar för att hålla verksamheterna igång trots ökad arbetsbelastning och oro. Kommunens så viktiga lokala näringsliv har också drabbats av pandemins effekter. Detaljhandel och restauranger har tappat en stor del av sina intäkter.

Dorotea kommun och Doroteahus i Dorotea AB vill därför visa sin uppskattning för personalen och samtidigt stötta den lokala handeln genom att dela ut en julgåva i form av ett presentkort på 500 kronor till alla anställda. Presentkortet tas fram i samarbete med Dorotea köpmannaförening och satsningen innebär att kommunkoncernen stimulerar den lokala handeln med nästan 200 000 kronor.

Presentkortet kommer att gälla för de flesta butiker och restauranger inom Dorotea kommun. Mer detaljerad information kommer senare.

Greger Lindqvist, kommunalråd

Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande

Bengt Henriksson, ordförande Doroteahus i Dorotea AB

Uppdaterad den 25 november 2020