Kartläggning av kompetensbehov inom data och IT

Den 13 oktober beslutade Akademi Norrs direktion om ett långsiktigt strategiskt arbete där de bland annat fokuserar på företagens behov. De ska arbeta med att samla företagens efterfrågade kompetenser och hitta en långsiktig lösning för hur man arbetar med kompetensförsörjning så att även små företags volymer kan ligga till grund för en kritisk massa för både universitets- och yrkeshögskoleutbildningar likaväl som kortare specialkurser.

Under hösten 2022 genomför Akademi Norr i samverkan med Företagarna i Västerbotten, Företagarna i Norrbotten och Västerbottens Handelskammare en digital kartläggning bland SME-företag (små och medelstora företag) i Västerbotten och Norrbotten.

Länk till enkäten

Länk till pdf med mer information

Uppdaterad den 27 oktober 2022

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se