Lyssna Insia

Kommunfullmäktige sammanträder 191209

Dagordningen anslås i kommunhuset måndag 2 december och handlingarna finns därefter tillgängliga i kommunhusets reception samt vid sammanträdet.
Sammanträdet är offentligt och alla hälsas välkomna att delta i den inledande frågestunden samt i övrigt närvara som åhörare.

Uppdaterad den 2 december 2019