Lyssna Insia

Konferens med MOBEVI

Förstudien Mobilitet och Transporter efter väg 363, Vindelälven Juhtatdahka (MOBEVI) har efter intervjuer, skisser och bred dialog skapat ett skräddarsytt buss och godskoncept för biosfärområdet Vindelälven Juhtatdahka. Planen är att genomföra ett långvarigt försök av buss och godsförbindelsen.

Plats: Vindeln, Hotell Forsen, 1,5 km från Resecentrum
Tid: Onsdagen den 4 december. Kaffe från cirka 9:30, avslut cirka 14.30
Program: Inbjudan, program och info om förbindelserna kommer senare.

Anmäl dig redan, begränsat antal platser: https://forms.gle/UeJuRfycvn9Fiip8A

Bakgrund

Turismföretagare i Vindelälvsdalen arbetar för fler besökare, spridda över årstiderna. En förbindelse från kust till fjäll efter Väg 363 är efterlängtad av många invånare. Bättre möjligheter till leverans i obruten kylkedja vore viktigt för den småskaliga livsmedels
produktionen, de lokala restaurangerna och livsmedelsaffärerna. Vindelälven Juhtatdahka är sedan augusti 2019 ett Biosfärområde inom Unescos program Man and the Biosphere.

En bärande tanke i MOBEVI är att god tillgänglighet med andra färdmedel än bil öppnar upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. I en tjänstedesignprocess förbereds ett försök med en hållbar transport och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket. ÅF InUse har lett designprocessen. Även studenter vid Designhögskolan vid Umeå universitet bidragit genom en tio veckors kurs. Region Västerbotten leder arbetet.

Ladda ner informationen som pdf

Uppdaterad den 25 november 2019

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
Tel: 073 - 053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör/Projektledare för Digitala Steget
Hanna Gimbergsson
Tel: 073 - 803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073 - 023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se