Lyssna Insia

Korpåvägen stängd från hus 28 och uppåt

Korpåvägen stängd från hus 28 och upp till vattenverket. Kommer att vara stängd vecka 37 och 38.
Detta på grund av att entreprenören har påträffat berg som måste sprängas bort.

Uppdaterad den 16 september 2021