Kultur- och fritidsverksamheter från och med 23/12

Den 23/12 träder nya restriktioner i kraft som påverkar kultur- och fritidsverksamheterna. Läs mer om vad som gäller för biblioteket samt Medborgarhusets verksamheter här.

Bibliotek

För att minska risken för smittspridning begränsar vi antalet personer i våra lokaler. Max 10 låntagare kan vara i bibliotekslokalen samtidigt och max 2 stycken i tidningshörnan. Vi ber dig som besöker biblioteket att:

  • Använda systemet med besökslapp så att det inte vistas fler i biblioteket än vad begränsningarna anger.
  • Inte vistas i biblioteket längre än nödvändigt.
  • Hålla avstånd till andra i biblioteket och tidningshörnan.
  • Använda handsprit (tillhandahålls av biblioteket).

Medborgarhuset

Gym

Vi rekommenderar att undvika ombyte i omklädningsrummen. Om du ändå är i behov av att nyttja våra omklädningsrum ber vi dig att ta hänsyn och följa begränsningar i antalet personer som får vistas där samtidigt.

Enligt uträkning utifrån pandemilagen får endast 13 personer vistas samtidigt i styrkehallens lokaler. Vi ber er respektera de riktlinjer och skyltar som finns uppsatta i lokalerna:

  • Innan du går in i styrkehallen spritar du dina händer och tar en nummerlapp.
  • Behåll nummerlappen under tiden du vistas i styrkehallen. Respektera det antalet personer som får vara i varje rum enligt skyltning som sitter uppe!
  • Lämna tillbaka lappen då du går hem.

Är det slut på lappar får du vänta utanför tills någon lämnar lokalerna och det finns en tillgänglig lapp!

Kom även ihåg att:

  • Hålla avstånd till andra.
  • Använd desinfektionen som står placerad i styrkehallens lokaler för att torka av utrustningen.
  • Byta om och duscha hemma.

Gruppträningar

Gruppträningar planeras att genomföras på ett smittsäkert sätt även under vårterminen.

Simhall

Simhallen är stängd från och med 23/12 utifrån de nya restriktionerna samt renovering av ett omklädningsrum.

Biograf

Biografens verksamhet fortsätter med vissa begränsningar:
- Antalet besökare begränsas till 50 platser per visning med max 8 stycken per sällskap. Det är därför viktigt att boka biljett för att vara säker att plats finns. Detta görs genom att ringa 0942-14067.
- Hänvisning av sittplats sker vid inträde till biolokalen.

Uppdaterad den 28 december 2021