Lyssna

Lapplandsvux

Gymnasiekurser på distans med kvalitet.

Biologi 1, 2 Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
Religion 1, 2 Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Engelska 5, 6 Matematik 1a, 2a, 3c, 4
Svenska 1, 2, 3 Naturkunskap 1a1, 1a2
Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a Redovisning 1,2
Fysik 1a, 2 Kemi 1, 2

Sista ansökningsdag 15 maj!

Ansökningsblankett och information kan erhållas av
Dorotea Lärcentrum, Studie- och Yrkesvägledare - Matilda Markusson
samt på www.lapplandsvux.se och www.dorotea.se/larcentrum

Logotyp. Lapplandsvux.   Logotyp. Dorotea Lärcentrum.

Uppdaterad den 20 april 2017

Studie- och Yrkesvägledare

Lärcentrum
Matilda Markusson
Telefon: 072 - 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Onsdagar & torsdagar

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea

Fax: 0942 - 473 36