Lyssna

Medborgarenkät

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare. En del i det arbetet skapas genom ett samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla.

Vill du veta mer om samverkansavtalet och medborgarlöften kan du läsa mer här.

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma.

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2019.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till: Söndag 21 Oktober kl. 24:00

Klicka här för att komma till enkäten.

Vänliga hälsningar

Pär Danielsson                                          Thommy Persson
Kommunpolis, Södra Lappland                    ANDT/BRÅ-samordnare, Dorotea kommun

 

Uppdaterad den 3 oktober 2018