Möte om näringslivsrådet

Du som är företagare är välkommen till digitalt möte tisdag den 7 december kl 19.

Välkommen till möte om näringslivsrådet!
Dag och tid: tisdag 7 december kl 19:00
Plats: på Teams
Dorotea kommun strävar efter att bli en bättre kommun att driva företag i och önskar därför skapa ett bättre samarbete med näringslivet. Vi tror att ett näringslivsråd med representanter för kommun och näringsliv kan bli en bra grund för att skapa förändring. Där kan vi skapa en naturlig kontaktyta för kommunikation och sätta gemensamma mål för framtiden. Näringslivet vill själva utse sina representanter till rådet, vilket kommunpolitikerna ställer sig bakom.
Vi behöver därför hjälpas åt att forma en röstningsprocess där vi säkerställer att representanter för olika näringar, olika platser och olika livserfarenheter kommer med i rådet. Därför önskar vi bjuda in till ett möte för att besluta om hur vi går vidare i processen.
Vid det senaste mötet om företagsklimatet fanns inte utrymme att gå igenom anteckningar från tidigare möten om företagsklimatet, så vi avslutar med att berätta om vilka åtgärder som är genomförda och vad är på gång framöver.
Varmt välkommen!
Uppdaterad den 2 december 2021