Lyssna Insia

Nationella anpassade rekommendationer för vaccinerade personer

Detta är ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Anpassningar av åtgärder för vaccinerade individer

Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är av yttersta vikt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt.

Följande råd och rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

  • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
  • Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. Läs mer i vägledning för smittspårning.

Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan exempelvis göra besök i butiker. På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.

Förändringarna innebär bland annat att personer som vaccinerats kan umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Anpassning inom vård och omsorg

Många människors liv har begränsats under pandemin då en rad åtgärder med syfte att minska risken för spridning av covid-19 vidtagits inom vård- och omsorg. I takt med att riskgrupper blir vaccinerade kan dessa stegvis tas bort. Arbetet behöver styras av regional kännedom och bedömningar av epidemiologiskt läge, demografi, vaccinationstäckning i olika grupper och vilka virusvarianter som förekommer.

Följande anpassningar är aktuella just nu:

  • När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
  • Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

Anpassade rekommendationer efter vaccination — Folkhälsomyndigheten (fohm.se)

Uppdaterad den 16 april 2021