Lyssna Insia

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724, minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft.

Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer samt minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Vid årsskiftet träder även ändringar i skollagen (SFS 2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk samt ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) gällande personal med kunskaper om minoritetsspråk.

För mer information:

Informationsbrev

Minoritetslagen

Skollagen, se 8 kap. 12a§ & 25 kap. 5a§

Socialtjänstlagen, se 5 kap. 6§

En stärkt minoritetspolitik

Uppdaterad den 20 december 2018