Lyssna Insia

Nominera din vardagshjälte

Vem tycker du är en riktig­ vardagshjälte? Skriv till oss och berätta varför den personen ska nomineras och vad den gjort som gör Dorotea lite bättre.

Är det kanske grannen som sandar isiga gång­vägar, din kollega som räddat liv eller kanske vännen som outtröttligt arbetar ideellt? Inom begreppet hjälte ryms det många.

Nominera din vardagshjälte här!

Hur går det till?

Vi kommer att skicka nomineringarna vidare till Länsstyrelsen i Västerbotten. Länsstyrelsen kommer, utifrån förslagen/nomineringarna, att bjuda in 1-2 personer till länsresidenset lördag den 3 oktober för att uppmärksamma deras engagemang.

Sista dag för att nominera din vardagshjälte är den 31 augusti. 

Obs! Tjänsten som tar emot nomineringarna kommer att uppgraderas, och mellan ca 21:00 den 24 juli till den 26 juli kommer det därför inte att vara möjligt att skicka in någon nominering.

Uppdaterad den 1 juli 2020