Nu byggs modern vårdbyggnad i Dorotea

Bergvattengården blir navet för framtidens vård i Dorotea kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan, samarbete och samnyttjande av resurser och lokaler med mål att säkra en god och nära vård för medborgarna i kommunen. Byggstart planeras i mitten av 2023 och inflyttning beräknas till sommaren 2024 och kommer att drivas i ett nära samarbete mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.

Uppdaterad den 9 januari 2023

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se