Lyssna Insia

Nu kräver Västerbottens inlandskommuner mer av universiteten

Detta är ett pressmeddelande från Akademi Norr.

Sjukvården, skolan och industrin – det är bara några av de branscher som skriker efter personal i Norrlands inland.
Men i kommuner som Vilhelmina, Dorotea och Malå har bara en av sex personer en eftergymnasial utbildning.
Nu har 17 inlandskommuner beslutat sig för att sätta hårdare tryck på universiteten och departementet för att tillgodose de mest efterfrågade utbildningarna.

Under onsdagen den 17 juni samlades kommunalförbundet Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund, totalt 17 kommuner – däribland Åsele, Dorotea, Storuman, Vilhelmina och Lycksele. Tillsammans utgör de en tredjedel av Sveriges yta. De tog då beslut i hur de ska gå vidare med att höja kompetensen i Norrlands inland. Med på mötet var även Sveriges minister för högre utbildning, Matilda Ernkrans.
– Den låga utbildningsnivån är en flaskhals för tillväxten i hela Norrlands inland. Den bidrar till kompetensbrist i både kommunal verksamhet och i näringslivet. Utbildningsnivån påverkar även faktorer som hälsa och befolkningstillväxt. Just nu har invånarna i en stor del av landet inte samma möjligheter till utbildning, säger Britta Flinkfeldt, ordförande i Akademi Norr.  


Tre gånger lägre än rikssnittet

Bara 14 procent av invånarna i Vilhelmina och 13 procent i Dorotea har en eftergymnasial utbildning. Bland männen bara 7 respektive 6 procent, vilket är nästan tre gånger lägre än rikssnittet. Samtidigt skriker vissa branscher efter personal med en eftergymnasial utbildning. Kommunalförbunden ska nu sätta hårdare tryck på universiteten och utbildningsdepartementet för att tillgodose utbildningar inom de områden där det saknas mest kompetens. Kommunerna har listat vilka branscher som har mest behov av folk. Till exempel råder stor brist på ingenjörer, lärare och socionomer. 

– Vi vill ha med universiteten på tåget i högre grad än i dag. Då i form av fler distansutbildningar. Just nu ser vi en utflyttning till universitetsstäderna av människor som vill utbilda sig. Men vi vill se fler lösningar där våra invånare kan bo kvar och ändå skaffa sig en högre utbildning, säger Ulrica Hammarström, ordförande i Lapplands kommunalförbund.

 

”Går att göra så mycket mer”

Just nu diskuteras lösningar med flera universitet för att få till stånd fler distansutbildningar. Till exempel har socionomprogrammet på Umeå universitet sträckt ut en hand för ett djupare samarbete. Vidare förs även diskussioner med Luleås universitet och Mittuniversitetet. Men Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund är inte rädda för att inleda samarbeten med universitet även i södra Sverige och internationellt.
– Digitaliseringen innebär enorma möjligheter. Vi utgör tillsammans en tredjedel av landets yta och vi är säkra på att det finns fler parter som kommer att vara intresserade av att tillgodose utbildningar vi behöver, kanske särskilt från de som har kommit en bit på vägen med distansutbildningar. Att få med fler universitet är en prioriterad fråga just nu. 

Även från regeringens sida välkomnar man satsningar på distansutbildningar, förklarar Matilda Ernkrans. Något som bland annat står skrivet i januariavtalet. Vidare är regeringens digitaliseringstrategi att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Så många personer har en eftergymnasial utbildning i Västerbottens inland

Vilhelmina (procent)
Totalt: 14,2 
Män: 6,66
Kvinnor: 22,48

Dorotea (procent)
Totalt: 12,6
Män: 5,8
Kvinnor: 20,45 

Åsele (procent)
Totalt: 15,3
Män: 7,54
Kvinnor: 23,82

Storuman (procent)
Totalt: 15,58
Män: 8,66
Kvinnor: 23,17

Lycksele (procent)
Totalt: 18,25
Män: 11,51
Kvinnor: 25,35

Sorsele (procent)
Totalt: 15,49
Män: 9,37
Kvinnor: 22,57

Malå (procent)
Totalt: 13,73
Män: 6,85
Kvinnor: 21,64

Norsjö (procent)
Totalt: 13,14
Män: 6,54
Kvinnor: 20,48

Källa: SCB statistik 2020-01-01

 

Inom dessa yrken är kompetensbehovet störst i Norrbottens inlandskommuner

  • Sjuksköterskor
  • Socionomer
  • Lärare
  • Ingenjörer
  • Förskollärare
  • Ekonomer

 

För mer information

Martin Bergvall, verksamhetschef Akademi Norr
Tel: 070-600 33 32
Mejl: martin.bergvall@akademinorr.se

Britta Flinkfeldt, ordförande Akademi Norr
Tel: 070-635 84 44
Mejl: britta.flinkfeldt@arjeplog.se

Ulrica Hammarström, ordförande Lapplands kommunalförbund
Tel: 0978-120 02
Mejl: ulrica.hammarstrom@pajala.se

Uppdaterad den 22 juni 2020