Ny avfallstaxa börjar gälla den 28 februari

Det blir ett helt nytt system som vi sjösätter under andra kvartalet med insamling av matavfall separat från restavfall, nya avfallskärl, samt viktavgift.

Viktbaserad avgift

Från och med 28 februari kommer din nya taxa att bestå av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift.

Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, till exempel kärlstorlek och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas. Hur ofta du vill ha hämtning gäller mest företagen då de ibland behöver tömning varje vecka. Det går alltså inte önska längre intervaller än varannan vecka. I så fall kan du välja att inte ställa ut din tunna på tömningsdagen tills det behövs.

Tillägg: Ordinarie kärlstorlek är en 190L soptunna (Senare under 2023 blir ordinarie kärl en delad soptunna, 240L). Om det inte räcker kan du få en större. 

Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Du kan direkt påverka och sänka dina kostnader genom att sortera rätt och minska vikten i kärlet. På så vis får du ner kostnaden av ditt hushållsavfall då vikttaxan för matavfall är lägre än vikttaxan för restavfall.

Med det nya systemet kommer du kunna påverka din taxa genom att vara noggrann. Sortera ut matavfallet från restavfallet, lämna tidningar samt förpackningar av kartong, plast, glas och metall till återvinningsstationen så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att tynga ditt avfallskärl med.

Insamling av matavfall

Vi sjösätter senare under 2023 insamling av matavfall separat från restavfall. I o med det kommer du få ett nytt sopkärl.

Nya sopkärlen kommer i första hand att ställas ut i tätorten, och kommer påbörjas under början av 2023. Vi kommer gå ut med mera information när vi fått det nya insamlingsfordonet, först då kan matavfallet kan samlas in separat.

Viktavgiften för ditt matavfall kommer att bli lägre än kostnaden för ditt restavfall. I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall) samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Uppdaterad den 13 februari 2023

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Cisy Farideh Siljebo
Telefon: 072 - 227 70 93 
farideh.siljebo@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se