Nya rekommendationer för Västerbotten

Du rekommenderas bland annat att använda munskydd när du inte kan hålla avstånd inomhus.

Rekommendationerna för Västerbotten förlängs

De rekommendationer som gäller till den 28 januari har förlängts till den 21 mars. De rekommendationerna innebär bland annat att du ska undvika onödiga resor både inom och utom länet. 

Du hittar rekommendationerna på 1177 Västerbottens webbplats.

Regionen inför nya rekommendationer

På grund av den kraftigt ökade smittspridningen i Västerbotten går Region Västerbotten även ut med nya rekommendationer som ska ge dig och andra ett bättre skydd mot smitta. De rekommendationerna gäller användande av munskydd utanför hälso- och sjukvården.

 • Alla födda 2004 och tidigare bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet eller dag. Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och du träffar personer utanför din närmaste krets. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Du kan läsa mer i Region Västerbottens pressmeddelande

Hur använder jag munskydd på ett säkert sätt?

Det är viktigt att du använder munskyddet på rätt sätt för att det ska fungera som tänkt.

När du använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att du använder kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen. Det är viktigt att du bär munskydden på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och du ska inte vidröra dem medan du använder dem.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Nedan följer generella råd om hur du använder engångsmunskydd korrekt.

Se även Folkhälsomyndighetens informationsblad Så använder du engångsmunskydd, som finns på flera språk.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Tänk på att

 • Munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk, att tvätta händerna ofta samt att hålla fysiskt avstånd till andra personer.
 • Ha med munskydd när du planerar att resa i kollektivtrafiken och är född år 2004 eller tidigare.
 • Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.
 • Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.
Uppdaterad den 22 februari 2021