Lyssna Insia

Nya satsningar på Rödingsjö naturreservat

Länsstyrelsen och Dorotea kommun har under de senaste åren gjort flera gemensamma satsningar på turism och friluftsliv i Borgafjäll. Nu är det dags för Rödingsjö naturreservat att rustas upp med en entréled, bro och stuga.

De senaste årens samarbete mellan Länsstyrelsen och Dorotea kommun i Borgafjäll har utmynnat i att statliga leder har upprustats och flera närleder anlagts med spänger, broar och vindskydd. En parkering vid infarten till Borgafjälls by håller för närvarande på att byggas. Den kommer att fungera som knytpunkt för närlederna och entré till de vackra naturreservat som ligger i anslutning till Borgafjäll. En sammanhängande fjälled byggs också som ska möjliggöra vandring och skidåkning från parkeringen i Borgafjäll till Hemavan och vidare norrut längs Kungsleden.

Den 23 april träffades representanter från Länsstyrelsen och Dorotea kommun i Borgafjäll för att resonera om de genomförda åtgärderna och om framtida utvecklingsområden, och då särskilt om Rödingsjö naturreservat. Naturreservatet är en fantastisk tillgång för Borgafjällsområdet, men det är relativt otillgängligt. Länsstyrelsen och Dorotea kommun hade därför redan tidigare diskuterat behovet av en övernattningsstuga och en bro över Korpån för att tillgängliggöra naturreservatet. Under dagen blev det klart att en timmerstuga ska uppföras vid sjön med utsikt över Borgahällan. Stugan kommer färdigställas under 2022.
– Vi tittar också på hur ett ledsystem skulle kunna se ut, det finns ju bland annat gamla fiskestigar i reservatet, säger Johan Lindberg, fjällsamordnare på Länsstyrelsen. Men vi börjar med stugan.

Det bestämdes också att en bro ska anläggas över Korpån inom naturreservatet. Från den nya parkeringen vid infarten till Borgafjäll ska en skoterled och en vandringsled projekteras ned till ett tänkt broläge. På så sätt kommer Borgafjälls samhälle och privatägda mark avlastas från skotertrafik, samtidigt som naturreservatet också blir tillgängligt sommartid. Arbetet kommer inledas genom projektet Gröna jobb nu i sommar.
– Vi kommer planera och röja leden samt kryssa upp den som skidled, säger Thommy Persson som är projektledare för Gröna jobb. Det känns fantastiskt roligt att vi kan få till det här!

Uppdaterad den 26 maj 2020

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör
Projektledare för Digitala Steget
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se