Lyssna Insia

Nytt smittofall inom vård och stöd

En personal inom vård och stöd har bekräftats smittad.

En personal inom vård och stöd bekräftades positiv under fredagen. Personen i fråga är vaccinerad. Smittspårning håller på att genomföras och vi följer gällande rekommendationer. 

Återigen vill vi inskärpa hur viktigt det är vi alla håller oss till de restriktioner som gäller. I Västerbottens län hade vi en bra trend i smittspridningen fram till påsk, men därefter har smittan ökat igen. Smittan ökar dock inte av sig själv, utan det är vi människor som bär smittan vidare till andra. Alla vi som bor här som behöver fortsätta att:

  • enbart umgås med vår närmaste krets
  • arbeta hemifrån om vi kan 
  • undvika onödiga resor
  • stanna hemma och testa oss om vi blir sjuka
  • vaccinera oss när det är vår tur. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du den senaste smittostatistiken på kommunnivå

På 1177 Västerbottens sida hittar du de gällande rekommendationerna

Uppdaterad den 26 april 2021