Ombyggnation av E45 genom centrum

På Trafikverkets hemsida står att ombyggnationen ska starta i augusti eller i höst.

Många undrar när ombyggnationen av E45 genom centrum ska ske. På Trafikverkets hemsida står nu att ombyggnationen planeras att starta i augusti eller i höst. Det verkar alltså inte bli någon nedsatt framkomlighet längs vägen genom centrum i sommar. 

Länk till sommarens vägarbeten i Västerbotten - www.trafikverket.se

Uppdaterad den 1 juni 2022