Lyssna Insia

Omläggning i TV-kanalerna under eftermiddagen

Under eftermiddagen idag 13/1 sker omläggning i TV-kanalerna.

Eftersom SVT2 försvann igår från sin kanalplats behöver vi göra en del omläggningar bland våra TV-kanaler. SVT2 ska flyttas tillbaka till kanalplats 2 (just nu ligger den på kanalplats 42) och en del andra justeringar kommer göras.

En del TV-apparater kommer hantera detta sömlöst och uppdaterar automatiskt dom nya kanalplatserna, och en del kan få upp en dialogruta som talar om att en uppdatering skett och frågar då om man vill göra en uppdatering. Har du tappat dina kanaler kan du behöva söka åt dom på nytt genom en kanalsökning.

Uppdaterad den 13 januari 2021

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42