Omledning av trafik i Borgafjäll

Dorotea kommun bygger nytt VA längs Kroiks väg och Korpåvägen.
Från och med idag 11 oktober kommer personbilstrafiken att ledas om till att köra längs med Korpån. Se bild med streckad linje.

Detta gäller för personbilstrafik, ingen tung trafik får trafikera denna omledningsväg.
Tiderna som omledningen gäller är från måndagsmorgon till torsdag eftermiddag. Hur länge vi kommer måste led om trafiken är oklart men det kommer nog ta minst två veckor innan vi är klar med sträckan.

Övrig tid, torsdag eftermiddag kommer ordinarie vägar att kunna trafikeras med vissa trängre passager.

Sprid gärna detta till de ni känner i området.

Uppdaterad den 11 oktober 2021