Lyssna

Plansamråd

Plansamråd för Domherren 16

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny vårdbyggnad/sjukstuga i Dorotea. För sjuk- och ambulanstransport med helikopter möjliggörs även för en akut landningsplats för helikopter. Avsikten med detaljplanen är också att, utifrån de nya förutsättningarna, anpassa markanvändningen för omkringliggande fastigheter. 

Läs kungörelsen här

Sista dag för yttrande 2018-07-05

 

Uppdaterad den 13 juni 2018

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant