Lyssna

Projekt SAM - Stärkt Attraktivt Mottagande

SAM erbjuder två intressanta föreläsningsdagar här i Dorotea, samt tre utbildningsdagar i Motiverande Samtal (MI).

Projekt SAM arbetar med kompetensutveckling för att stärka mottagningen och integrationen av nyanlända i våra kommuner. Det riktar sig till både offentlig, privat och idéburen sektor.

Projektet drivs av kommunalförbundet Akademi Norr med stöd av Europeiska Socialfonden och pågår till och med december 2018.


Välkommen till en föreläsning med Lars Stiernelöf om radikalisering på Hotell Dorotea den 4 oktober klockan 08.30-16.00

Lars är sociolog med fokus på socialpsykologi och arbetar idag som projekt- och utbildningsledare för projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism som fokuserar på vikten av lokalt och regionalt förebyggande arbete.
Klicka här för mer information och anmälan!


Välkommen till en föreläsning med Alán Ali om hedersförtryck på Medborgarhuset i Dorotea den 29 oktober klockan 09.00-15.30

Alán Ali började föreläsa om hedersförtryck redan i början av 2000-talet. Han har bl.a. varit verksamhetsansvarig för organisationen Elektra Sharaf Hjältar & Hjältinnor under 10 år och föreläst samt utbildat ungdomar och vuxna i hela Sverige.
Klicka här för mer information och anmälan!


Välkommen till en utbildning i Motiverande Samtal (MI) med Ulf Lidman på Hotell Dorotea den 24-26 september.

Utbildningen omfattar 2,5 dagar mellan kl. 09.00-16.00 de första två dagarna och kl. 09.00-12.00 dag tre.
Denna unika praktiska utbildning är en introduktion till Motiverande Samtal eller Motivational Interviewing (M.I.).

M.I. är ett sätt att relatera till individer vars motivation sviktar. Det hela tar sin utgångspunkt i att människor har olika förutsättningar och även olika vilja att förändra och förändras. Genom det motiverande samtalet skapas en medvetenhet för individen om problem, risker och konsekvenser. Samtalet syftar till att vara vägledande snarare än en konventionell klientcentrerad psykoterapi och kan beskrivas som en målinriktad kommunikation med specifikt fokus på uttalanden kring förändring.
Klicka här för mer information och anmälan!


För mer information och anmälan kontakta:
Dorotea Lärcentrum - Nora Henriksson
0942 - 141 95 eller nora.henriksson@dorotea.se
Besöksadress: Parkvägen 1

Logotyp. Dorotea Lärcentrum Logotyp. Akademi Norr

Uppdaterad den 21 september 2018

Dorotea Lärcentrum

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
nora.henriksson@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea