Lyssna Insia

Psykisk ohälsa i fokus på biblioteket

Under Psykeveckan v. 45 ordnar Dorotea bibliotek två föreläsningar. En om ungas psykiska hälsa, en om naturen som läkande plats vid utmattning.

Varje år v. 45 har Västerbotten en temavecka kring psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen samt visa på möjligheter och hjälp för den som drabbas.

På biblioteket bjuder vi in till två arrangemang:

Hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa

Onsdag 6 november kl. 19 

Anne Gotfredsen, doktorand i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, berättar om sin forskning om psykisk hälsa hos föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland.

Arrangörer: Dorotea bibliotek, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan

Naturen som läkande plats vid utmattning

Torsdag 7 november kl. 12-13

Timo Järpeskog, terapeut och forskarstuderande, berättar om hur naturen kan användas i behandlingen av psykisk ohälsa. 

Arrangör: Dorotea bibliotek

Välkomna!

Uppdaterad den 4 november 2019