Remiss renhållningsordning

Renhållningsordning är samlingsnamnet för avfallsföreskrifter och avfallsplan. Den är ett av verktygen för att styra och följa upp avfallshanteringen.

Ny renhållningsordning

Dorotea kommun ska besluta om en ny renhållningsförordning utifrån ändringarna i miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och naturvårdsverkets föreskrifter.

Den nya renhållningsordningen omfattar de nya kraven som ställs på den kommunala avfallshanteringen med matavfallsinsamling, reglering kring hur bygg och rivningsavfall skall hanteras och redovisas samt vilka fraktioner som ska avgiftsbeläggas och för vilken typ av verksamhet.

Utställning pågår 2023-04-01 - 2023-07-01. Sista dag för att skicka in synpunkter är 2023-07-01.

Synpunkter skickas till info@dorotea.se, märkt: Renhållningsordning Remiss KS-2022-0291-450.

Frågor angående remissen hänvisas till Andreas Karlsson, renhållningsansvarig.

Klicka här för att läsa remissen

Uppdaterad den 4 april 2023

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Driftledare Västra
Jan-Oskar Eriksson
Telefon: 0942-140 47
jan-oskar.eriksson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se