Lyssna Insia

Resultat av enkäter rörande god och nära vård

Under vecka 44 2020 genomförde kommunerna i södra Lappland tillsammans med Region Västerbotten en enkätundersökning med frågor om bland annat vad som är viktigt i mötet med vården och omsorgen och om det finns något som oroar.

I Åsele och Dorotea fick vi in drygt 100 respektive 200 svar från invånare i kommunerna. Just nu arbetar vi för fullt med att sammanställa svaren. Resultatet av enkäterna kommer att börja presenteras under andra delen av februari. Vi kommer att fortsätta arbetet med att ta tillvara resultatet av enkäterna under våren. Samtidigt planerar vi en fortsatt medborgardialog för att kunna utforma vården och omsorgen utifrån medborgarnas behov och önskemål.
 
Tack för din medverkan och ditt engagemang. Vi hoppas att du vill fortsätta vara en del av utvecklingen i Åsele kommun och Dorotea kommun, södra Lappland.
Uppdaterad den 28 januari 2021