Resultatet av enkäten om God och Nära Vård

Vi kan nu redovisa svaren från enkäten om God och Nära vård. Den låg ute under veckorna 44 – 46 och totalt fick vi in 136 svar på enkäten, både via nätet och i pappersformat. Tidigare informerade vi om att vi hade fått in 210 svar, men den siffran berodde på att personer räknats med som bara hade öppnat enkäten och tittat på den utan att svara.

Enkäten bestod av två frågor med fritextsvar och fyra flervalsfrågor. Vi redovisar svaren på flervalsfrågorna i procent, medan vi för fritextfrågorna redovisar en sammanfattning av de vanligaste ämnen som lyfts i svaren.

Fråga 1

Vad är viktigt för dig i mötet med vården och omsorgen?

Svar:

 • Personlig kontakt
 • Att bli lyssnad på
 • Kontinuitet
 • Bra bemötande
 • Närhet till vården
 • Kompetent personal

Fråga 2

Vad oroar dig gällande vård och omsorg?

Svar:

 • Neddragningar
 • Att det ska bli långt till vården
 • Digitalisering
 • Opersonlig vård
 • Bristande samordning
 • Sämre kontinuitet

Fråga 3

Skulle du vilja lära dig att använda ny teknik och digitala lösningar? Klicka i en siffra mellan 1 och 5, där 1 innebär att du är negativt inställd och 5 betyder att du är positivt inställd.

Svar:

 • 1: 37,6 procent
 • 2: 13,6 procent
 • 3: 14,4 procent
 • 4: 12 procent
 • 5: 22,4 procent

Fråga 4

Hur ser du på möjligheten att träffa vården via video? Klicka i en siffra mellan 1 och 5, där 1 innebär att du är negativt inställd och 5 betyder att du är positivt inställd.

Svar:

 • 1: 41,6 procent
 • 2: 17,6 procent
 • 3: 12,8 procent
 • 4: 11,2 procent
 • 5: 16, 8 procent

Fråga 5

Skulle du hellre träffa din läkare via video om det innebär att du slipper resa till Lycksele eller Umeå? Klicka i en siffra mellan 1 och 5, där 1 innebär att du är negativt inställd och 5 betyder att du är positivt inställd.

Svar:

 • 1: 36,8 procent
 • 2: 9,6 procent
 • 3: 19,2 procent
 • 4: 12 procent
 • 5: 22,4 procent

Fråga 6

Skulle du kunna tänka dig att använda utrustning för att till exempel mäta ditt blodtryck själv? Klicka i en siffra mellan 1 och 5, där 1 innebär att du är negativt inställd och 5 betyder att du är positivt inställd.

Svar:

 • 1: 16,1 procent
 • 2: 8,1 procent
 • 3: 21 procent
 • 4: 12,9 procent
 • 5: 41,9 procent

Vi vill tacka så mycket för alla svar och allt engagemang i frågan! Vi jobbar kontinuerligt med frågan och kommer att återkomma.

Vänligen,

Gaby Bisping, socialchef

Uppdaterad den 10 mars 2021