Lyssna Insia

Risk för köbildning på Dorotea Återvinningscentral

Under sommaren är det stor risk för köbildning på Dorotea Återvinningscentral. Mellan 12:00 – 14:00 är det som störst tryck på Återvinningscentralen och om möjligt försök att komma på andra tider.

Tänk även att sortera ut och dela materialet innan besöket, så besöket flyter på så smidigt som möjligt.

Första containern är plast, sen brännbart, tidningar, pappersförpack, wellpapp, metall, tryckimpregnerat, färgat trä, ofärgat trä, deponi, textil. Sen el avfall och vitvaror i slutet.

Ris och sly slängs på nedre planen.

Uppdaterad den 2 juli 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se