Lyssna Insia

Så här arbetar kommunen med coronasituationen

Vi har organiserat oss både internt och externt för att hela tiden ha läget klart för oss. På så sätt kan vi snabbt besluta om nödvändiga åtgärder.

För ett par veckor sedan bildades en beredningsgrupp för coronafrågan i Dorotea kommun. I den sitter kommunchef, socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Hr-chef, skolchef, räddningschef, VD Doroteahus, kultur- och fritidschef, miljö- och byggchef och ett par till. Gruppen träffas måndag och torsdag, oftare vid behov, för att dela lägesbild och fatta beslut om åtgärder. Från och med 26 mars är vartannat möte digitalt för att vi ska kunna ha ledning även om någon till exempel är i karantän eller på annat sätt inte är på jobbet. Kommunen deltar också i länsstyrelsens samverkansmöten som hålls klockan 13.00 tisdag, onsdag och torsdag. Där deltar också region, alla kommuner och flera viktiga myndigheter. I mötena delar vi med oss av våra lägesbilder och samordnar åtgärder.

Två gånger i veckan lämnar kommunen rapport om läget till länsstyrelsen, oftare om det händer något kritiskt. Länsstyrelsen leder arbetet bra.

Ta hand om er! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Uppdaterad den 26 mars 2020