Lyssna Insia

Särskilda rekommendationer i Västerbotten gäller från 9 februari

Smittspridningen i Region Västerbotten har på kort tid ökat på ett oroväckande sätt. Förutom fler fall så har den brittiska virusvarianten identifierats i länet. Idag den 9 februari införs särskilda rekommendationer i Västerbotten.

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av detta så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna. De gäller i första hand till och med den 28 februari.

Res inte, varken inom eller utanför länet

Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.  

Restriktioner för verksamheter med pågående utbrott 

Du som är anställd vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott, bör undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Håll dig alltså hemma så mycket som möjligt. Ta hjälp av någon annan att handla mat om du kan. Detta gäller även övriga personer i ditt hushåll. De kan gå till skolan eller arbetet som vanligt men bör annars inte vistas i samhället eller träffa andra människor. 

Detta gäller i nuläget för dig som arbetar med projektet Northvolt i Skellefteå där det just nu utförs en fortlöpande massprovtagning. Där finns många positiva fall av covid-19 men också konstaterad förekomst av den brittiska mutationen som har en ökad förmåga till spridning.

De verksamheter som berörs är kontaktade av Region Västerbotten. Hur utvecklingen ser ut under de närmsta veckorna är svårt att förutspå och förhoppningen är att inte behöva sätta in dessa restriktioner på fler arbetsplatser.

Du som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation.

Fjärrundervisning på skolor i Skellefteå

Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med start så snart som möjligt men senast från den 15 februari 2021. Undantag gäller för: 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, 
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Mycket allvarligt läge

Igår bestämde Region Västerbotten att återigen öppna covid-IVA vilket innebär sammanlagt 14 intensivvårdsplatser på Norrlands universitetssjukhus. Just nu vårdas 40 personer med covid-19 på de tre sjukhusen och 10 av dessa ligger på en intensivvårdsavdelning, 3 i Skellefteå och 7 i Umeå.

Alla västerbottningar måste bidra. Läget är just nu mycket allvarligt och återigen måste alla förändra sitt beteende för att vi ska kunna stoppa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka. 

Detta är information från Region Västerbotten. Läs originalnyheten på deras hemsida 

Uppdaterad den 9 februari 2021