Lyssna

Samiskt språkpaket för barn

Nu finns Giellaskurppo, ett samiskt språkpaket till nyblivna föräldrar på hälsocentralen i Dorotea. De samiska språken är hotade och förhoppningen är att språkpaketet ska bidra till att fler samiska barn ska få med sig sitt språk tidigt i livet.

Giellaskurppo, som är lulesamiska och betyder prata samiska, är ett upplysningsmaterial som finns kostnadsfritt på mödravårds- och barnavårdscentraler för blivande och nyblivna föräldrar. Det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra startade arbetet med Elena Wealkapää som projektledare.

– Giellaskurppo ska hjälpa och inspirera föräldrar att lära sitt barn prata samiska vid tidig ålder, något som ibland inte alltid är självklart. Man vill nog gärna ge sitt barn den rikedomen, men man vet kanske inte alltid hur man ska ta sig an den utmaningen, förklarar Elena.

Som nybliven förälder kan du ta del av Giellaskurppo som bland annat innehåller ett magasin där andra föräldrar berättar om kampen att bevara och föra vidare språket till nästa generation. Ett hårt arbete oavsett om man lever utom eller inom det geografiska området Sápmi.

Magasinet ger språktips och förslag på användbara appar och språksidor som finns på webben.

Informationsmaterialet vänder sig även direkt till barnmorskor som får vidare instruktioner att dela ut en broschyr om materialet till nyblivna samiska föräldrar, så att de sedan själva ska kunna be om att få Giellaskurppo på syd-, lule- eller nordsamiska. I väntrummet på mödravårds- och barnavårdscentralen finns det också information om Giellaskurppos existens.

I orginal språkpaketet ingår
•Språkmagasin
•CD med ramsor, sånger, sagor
•Sånghäfte
•Tygkasse

Men vi har kompletterat det med en samisk språkpalör, ett sånghäfte och boken Sune måste sova (på alla tre variteter).

Källa och mer information.

Uppdaterad den 19 oktober 2017