SCB medborgarundersökning 2022

SCB genomför en medborgarundersökning som Dorotea kommun deltar i.

Medborgarundersökningen handlar om hur det är att bo och leva i Dorotea kommun och genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen.
Undersökningen går att besvara via en webbenkät men den kommer även att skickas ut i pappersform.

Uppdaterad den 28 september 2022