Lyssna Insia

Senaste tidens störningar och avbrott på internet

Under perioden 2019-09-05 och 2019-10-02 har vi haft fyra större avbrott på internettrafiken.

Avbrotten som har drabbat stora delar av Norrland har berott på problem hos internetleverantören A3. A3 levererar bland annat internet till AC-net som i sin tur levererar internet till oss i Västerbotten. Därför påverkas alla bredbandskunder oavsett vilket abonnemang man har. Avbrotten har inte berott på Dorotea kommuns utrustning.

Uppdaterad den 2 oktober 2019

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42