Serviceresor i Västerbotten

Nu har tilldelningsbeslutet för upphandlingen av serviceresor publicerats. Både nya och nuvarande leverantörer kommer att bedriva sjukresor och färdtjänst i länets kommuner.

Länstrafiken Västerbotten har på uppdrag av Region Västerbotten och ett antal kommuner i länet genomfört upphandling av sjukresor och färdtjänst, med samlingsnamnet serviceresor. Länstrafiken genomförde tidigare under vintern en första upphandling av serviceresor som fick avbrytas på grund av för höga priser och bristande konkurrens. En ny upphandling har därför genomförts, med justerade krav, framför allt gällande fordonen.

Tilldelningsbeslut

Beslutet innebär att det blir nya leverantörer som kommer att bedriva serviceresor i ett antal av länets kommuner. Två nya aktörer har kommit in på marknaden. Transdev Mälardalen AB som ingår i samma koncern som det företag som idag bland annat bedriver stadstrafiken i Umeå. Transdev Mälardalen AB kommer bedriva serviceresor i Nordmaling, Umeå, Bjurholm och Vännäs kommuner. Boreal Travel AS, kommer att bedriva serviceresor i Sorsele, Malå och Lycksele kommuner, men även i Storuman södra och Vilhelmina södra. Boreal Travel AS ingår i samma koncern som det bussbolag som bedriver inomkommunal trafik i Lycksele och Bjurholm.

Skellefteå Taxi AB kvarstår som leverantör i Skellefteå och Norsjö kommuner, och tilldelas även Robertsfors.

Vindelns Taxiservice AB tilldelas Vindelns kommun och Taxisamordningen i Dorotea AB tilldelas Dorotea kommun. Lapplandstransport AB tilldelas Åsele kommun.

Hela tilldelningsbeslutet finns tillgängligt på Länstrafikens hemsida. Publicerat tilldelningsbeslut (länk)

Avbrytande av upphandling i Storuman norra och Vilhelmina norra

Inga giltiga anbud har inkommit för Storuman norra och Vilhelmina norra, och därför har upphandlingen i dessa områden avbrutits. Dialog kommer att föras med samtliga tänkbara leverantörer inför en ny upphandling.

Kontakt

Harriet Söder, VD
Länstrafiken i Västerbotten AB
Tel 0950-239 24
harriet.soder@lanstrafikeniac.se

Ladda ner pressmeddelandet som pdf-fil

Uppdaterad den 1 juni 2022

Trafik & Infrastruktur

Trafikenheten
(parkeringstillstånd, undantag från terrängkörningslagen med mera)

Registrator/Administration
Kristina Edvall
Telefon: 0942 - 141 61

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se
_____________________________

Planering Kollektivtrafik

Kontaktperson för Länstrafiken

Monica Gahlin
Telefon: 0942-140 00 (vxl)
monica.gahlin@dorotea.se

Nås säkrast via mail samt
via telefon på tisdagar

_____________________________

Stadsnätsenheten

Stadsnätsansvarig

Emma Björn
Telefon: 0942 - 140 28
emma.bjorn@dorotea.se