Lyssna Insia

Serviceverkstad turné

Ta chansen att träffa representanter från kommunen och framför dina önskemål och tankar kring service.

Det övergripande målet för träffen är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.

30/1 Lajksjö klockan 19:00 Plats: Skolan i Lajksjö

5/2 Borgafjäll klockan 19:00 Plats: Snowcamp

12/2 Ormsjö klockan 18:00 Plats: Fikarummet på Ica Ormsjödalen

19/2 Svanabyn klockan 19:00 Plats: Hällagården

Uppdaterad den 31 januari 2019