Skötsel av skidspår i Borgafjäll säsongen 22/23

Kommunen har tecknat avtal med föreningen Borgafjäll Skidklubb gällande driften av skidspår i Borgafjäll inför säsongen 22/23.

Borgafjäll Skidklubb bildades den 22 april 2022 med syftet att säkra driften av fina längdskidspår vid kommunens anläggning i Borgafjäll, stimulera till hälsa och välmående genom längdskidåkning samt trivsel och social samvaro i byn. Föreningen vill också öka Borgafjälls attraktionskraft för besökande som söker fina förutsättningar för längdskidåkning. Alla är välkomna till skidklubben och deras ledord är tillsammans och glädje. "Vi hjälps åt och skapar trivsel och glädje genom att arbeta tillsammans med spår och aktiviteter", står det i deras visionsdokument.

 

Avtalet är tecknat på ett år, från 1 december 2022 till 30 november 2023, och innebär att föreningen får ett mindre ekonomiskt stöd samt hjälp med spårmaskin från kommunen. Detta för att ge föreningen goda möjligheter att starta upp sitt arbete med att sköta driften av 2,5km, 5km och 10 km längdspår i Borgafjäll. Avtalet tecknas endast på ett år då föreningen har långsiktiga planer för att säkra driften av skidspåren.

 

För att säkra spårmaskin på lång sikt kommer det att bildas ett aktiebolag under säsongen, Borgafjäll Spårmaskin AB, som ägs av ett antal entreprenörer i Borgafjäll som vill bidra till spårens drift och utveckling. Dessa entreprenörer går in med en summa pengar i bolaget vilket i kombination med ansökan om bidrag ska möjliggöra köp av nyare spårmaskin. Bolaget kommer inte att vara vinstdrivande och ha som enda syfte att äga en spårmaskin som hyrs ut timvis till skidklubben. Sökandet efter nyare spårmaskin har påbörjats. Föreningen har valt denna konstruktion för att inte äventyra medlemmars bidrag och för att hantera momsfrågan. Även Skidklubben kommer att ansöka om bidrag för inköp av skoter- och spårutrustning då även den typen av utrustning kommer att krävas.

 

Kommunen ställer i sin tur krav på föreningen att ansvara för skidspårens skick, som innebär att de ska väl vårda och underhålla skidspåren så att de håller en god standard och tillgängliga för allmänheten att nyttja under skidsäsongen. Föreningens ambition är att inom ramen för bidrag från kommunen samt spåravgifter, kontinuerligt hålla ett så bra spår som det är möjligt för både klassiskt och fristil. De kommer att prioritera högre kvalité under helger och lov.  

 

Tillsammans har även kommunen och föreningen planer på en omdragning av elljusspåret på grund av kommande vägavbrott. Önskemålet är att det ska skapas ett nytt elljusspår utan vägövergångar, samt att ge det nya spåret en barkbeläggning för att skapa ett mer tillgängligt och minska skötseln av spåret. Detta kommer det att sökas extern finansiering för. 

 

Vid frågor, kontakta:

 

Linnea Johansson, Kultur och fritidschef, telefonnummer: 0942-14070 och mailadress: linnea.johansson@dorotea.se

Margareta Ericsson Lif, Ordförande Borgafjäll Skidklubb, telefonnummer: 070-5806560 och mailadress: margareta@nordicexclusive.se

Uppdaterad den 29 november 2022