Lyssna Insia

Slamtömning 2020

Under sommaren och hösten kommer kommunen att utföra tömning av enskilda brunnar/tankar på entreprenad.


Tidigare anmälda brunnar/tankar töms årligen, vid ändring av antal eller för nytillkomna brunnar/tankar, samt vid ändring av adress och ägare måste detta anmälas senast 1 juni till Teknik- och service, Britta Björklund, tel 0942-140 24 eller mai.

Tömningsperiod

Planerad tömning sker normalt under tiden 1 juni - 31 oktober.

Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn
  • Vägen ska tåla tung trafik
  • Onormalt tunga lock debiteras kunden
  • Märk ut brunnen med ex en käpp
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder

Längsta avstånd från brunn till fordon kan vara 20 m.

Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen.

Ej framkomlig väg eller för dåligt utmärkt slamavskiljare/tank, så kallad "bomkörning", eller om tillträde nekas, debiteras med 870 kr

Uppdaterad den 13 maj 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och gisingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se