Lyssna Insia

Slamtömning 2021

Under sommaren och hösten kommer kommunen att utföra tömning av enskilda brunnar/tankar på entreprenad.

Tidigare anmälda brunnar/tankar töms årligen, vid ändring av antal eller för nytillkomna brunnar/tankar, samt vid ändring av adress och ägare MÅSTE detta anmälas senast 28 maj till Teknik- och service, Britta Björklund, telefon 0942-140 24.

Tömningsperiod

Planerad tömning sker normalt under tiden 1 juni - 31 oktober.

Tänk på följande för att underlätta tömning

  • Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn
  • Vägen ska tåla tung trafik
  • Onormalt tunga lock debiteras kunden
  • Märk ut brunnen med ex en käpp
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder

Längsta avstånd från brunn till fordon kan vara 20 meter.

Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen.

Ej framkomlig väg eller för dåligt utmärkt slamavskiljare/tank, så kallad "bomkörning", eller om tillträde nekas, debiteras med 870 kr.

Uppdaterad den 29 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se